Step Lock

Breddad fotplatta med styrlås till elsparkcykel

Step-Lock är en svensktillverkad produkt med material av hög kvalité. Den är även designskyddad inom EU.

Fotplattorna på många elsparkcyklar är mycket smala, så att föraren blir ofta tvingad till att i viss mån vrida på kroppen för att stå med båda fötterna på elsparkcykelns fotplatta. Då det även finns ojämnheter i vägbanan som orsakar skakningar i kroppen, kan en sådan obekväm körställning även skapa obehag på sikt.
Step Lock

Stå säkert och bekvämt på din elsparkcykel.

Step-Lock är en 25 cm bred fotplatta som läggs på elsparkcykelns ordinarie fotplatta. Den har glidskydd åt alla håll och behöver därför ingen övrig fastsättning. Med Step-Lock som breddar underlaget, kan även den med större fötter stå jämfota och få en ergonomiskt och bekväm körställning.

Step Lock

- Aluminiumplatta
  med en halksäker 3 mm tjock gummiyta.
- Stålförstärkta låsgavlar.
- Sprintlås med 2 nycklar.
- Undre sidostöd.
- Bredd 25 cm Längd 38 cm.
- Vikt 0,9 kg

Step Lock

Två undre sidostöd i aluminium för egen montering till avsedd elsparkcykels fotplattebredd. Monteras enkelt med superstark fastsättning. Instruktion medföljer.

Step-Lock kan också med dess form och konstruktion låsas fast i elsparkcykelns styrstag med sprintlåset. Samtidigt försvårar denna låsning även stöld av elsparkcykeln genom att Step-Lock då även låser styret i snedställt läge.

Step Lock
Step Lock

Sprintlåset vid körläge hamnar framför styrstaget och hindrar fotplattan att glida framåt.

Step Lock

Step-Lock i låst framskjutet läge med sprintlåset bakom styrstag. Step-Lock blir fastlåst i styrstaget samtidigt som styret blir låst i snedställt läge.

Step Lock

Step-Lock i låst läge.